Геометрія (профільний рівень)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ Видавництво «Ранок»
Анотація
Підручник має чотири розділи, кожний із яких складається з параграфів, деякі параграфи – з пунктів. Параграфи і пункти, як правило, містять структурні блоки: довідкові таблиці, пояснення й обговорення, приклади розв’язування завдань, запитання, вправи, відповіді. Інтернет-підтримка підручника дозволить здійснити онлайн-тестування за кожною темою, детальніше ознайомитися з навчальним матеріалом, дізнатися про досягнення видатних вчених України та світу, дослідити розвиток геометрії як науки. The textbook has four sections, each of which consists of paragraphs, some paragraphs - of points. Paragraphs and paragraphs, as a rule, contain structural blocks: reference tables, explanations and discussions, examples of problem solving, questions, exercises, answers. The online support of the textbook will allow you to conduct online testing for each topic, familiarize yourself with the educational material in more detail, learn about the achievements of outstanding scientists of Ukraine and the world, and explore the development of geometry as a science.
Опис
Ключові слова
геометрія, профільний рівень, шкільний курс, розв’язування завдань, історія математики, підручники, geometry, profile level, school course, solving tasks, history of mathematics, textbooks
Цитування
Нелін Є. П. Геометрія (профільний рівень) : підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Є. П. Нелін. – Харків : Ранок, 2018. – 240 с. : іл.