РОЛЬ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано інтеркультурну комунікацію. Зазначено, що інтеркультурна комунікація стає сьогодні тим інтегрувальним компонентом, що дає можливість ефективно організувати орієнтоване на високий рівень професійного та особистісного розвитку майбутніх фахівців освітнє середовище на засадах прояву його учасниками толерантності й поваги, здійснення плідної взаємодії. The publication analyses intercultural communication. It is noted that intercultural communication is becoming an integrative component that allows to effectively organise a high component that makes it possible to effectively organise an educational environment focused on a high level of professional and personal development of future specialists on the basis of its participants' tolerance and respect, and fruitful interaction.
Опис
Ключові слова
інтеркультурна комунікація, інтеркультурна компетентність, освітній процес, intercultural communication, intercultural competence, educational process
Цитування
Лу Цзе. Роль інтеркультурної комунікації в сучасному освітньому процесі / Лу Цзе // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 845–847.