ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГОТОВНІСТЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розкрито поняття «готовність до школи»; представлено аспекти готовності до навчання у школі (інтелектуальна, особистісна, соціально-психологічна і вольова готовність), які взаємопов’язані і взаємозумовлені. Встановлено, що у більшості дітей старшого дошкільного віку сформована інтелектуальна готовність до шкільного навчання. The article reveals the concept of "readiness for school"; aspects of readiness to study at school are presented (intellectual, personal, socio-psychological and volitional readiness), which are interconnected and mutually determined It was established that most children of older preschool age age intellectual readiness for schooling is formed.
Опис
Ключові слова
готовність до навчання, інтелектуальна готовність, дитина, старший дошкільний вік, readiness for learning, intellectual readiness, child, older preschool age
Цитування
Корнієць, К. Інтелектуальна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі / К. Корнієць, Н. Рудічєва // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. для студентів, магістрантів та молодих науковців, Суми, 27–28 листоп. 2019 р. – Суми, 2019. – С. 149–151.