Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто уроки образотворчого мистецтва, які надають широкі можливості для розвитку творчих здібностей молодших школярів. Це пояснюється тим, що ці уроки потребують творчої активності, стабільного та творчного мислення, уяви, уваги, самостійності та ініціативи. Також образотворчій діяльності властива яскраво виражена естетична спрямованість як за формою, так і за змістом. The article deals with the lessons of fine arts, which provide ample opportunities for development of creative abilities of junior schoolchildren. This is due to the fact that these lessons require creative activity, stable and creative thinking, imagination, attention, independence and initiative. Also, fine arts activities are characterized by pronounced aesthetic orientation both in form and content.
Опис
Ключові слова
розвиток творчих здібностей, уроки образотворчого мистецтва, молодші школярі, development of creative abilities, fine arts lessons, junior schoolchildren
Цитування
Шіралізаде Л. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва / Л. Шіралізаде // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – С. 20.