Фактори розвитку зеленої енергетики в світовій економіці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-02-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет міського ISBN 978-966-695-575-6 господарства імені О. М. Бекетова
Анотація
На підставі аналізу статистичних даних, автором обгрунтовано факт прискореного розвитку «зеленої» енергетики за останнє десятиріччя. Виокремлено та розкрито основні фактори розвитку «зеленої» енергетики в світовій економіці : зміна клімату; політична нестабільність та військові конфлікти; політика Європейського союзу; важлива роль Китаю; економічний та соціальний ефект. Based on the analysis of statistical data, the author justified the fact of accelerated development of "green" energy over the last decade. The main factors of the development of "green" energy in the world economy are singled out and revealed: climate change; political instability and military conflicts; policy of the European Union; important role of China; economic and social effect.
Опис
Ключові слова
«зелена» енергетика, світова економіка, фактори розвитку «зеленої» енергетики, "green" energy, world economy, factors of development of "green" energy
Цитування
Зеленько О. О. Фактори розвитку зеленої енергетики в світовій економіці / О. О. Зеленько , І. В. Осьмірко // Актуальні питання розвитку світової економіки та міжнародного співробітництва [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1–28 лют. 2022 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін.] ; [редкол. : О. В. Бервено, Ю. В. та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – С. 144–145.