"Я такий щасливий, адже теж послужив Батьківщині!"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена випускнику Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди українському поету Олексі Андрійовичу Веретенченкові. Автори простежили його життєвий шлях від народження до смерті. О. Веретенченко пережив усі перипетії, що випали на долю багатьох представників творчої інтелігенції його покоління, яке народилося на початку XX століття: голодомор, Друга світова війна, еміграція, поневіряння на чужій землі, важка праця і радість звістки про незалежність України. This article is dedicated to the Ukrainian poet Oleksa Andriiovych Veretenchenko, a H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University graduate. The authors trace his life path from birth to death. O. Veretenchenko experienced all the hardships that befell many representatives of the creative intelligentsia of his generation, who were born at the beginning of the 20th century: the Holodomor, the Second World War, emigration, wandering in a foreign land, hard work and the joy of the news of Ukraine's independence.
Опис
Ключові слова
Олекса Андрійович Веретенченко, Харків, Педагогічний інститут, поет, українська діаспора, Oleksa Andriiovych Veretenchenko, Kharkiv, Pedagogical Institute, poet, Ukrainian diaspora
Цитування
Дьякова О. В. "Я такий щасливий, адже теж послужив Батьківщині!" / О. В. Дьякова, Д. С. Топчій // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. пам’яті д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків, 2024. – С. 115–122.