Формування читацької компетентності в учнів початкових класів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуто читацьку компетентність учнів початкових класів, визначено оптимальні шляхи формування в учнів читацької компетентності на інтегрованих уроках літературного читання і музики. Було розроблено й апробовано уроки інтегрованого курсу «Літературне читання та музика» у 2, 3, 4 класах. Апробація матеріалів дослідного навчання виявила позитивні зрушення у формуванні основних показників читацької компетентності завдяки впровадженню програми інтегрованого курсу «Літературне читання та музика». The article deals with the reading competence of primary school students and determines the optimal ways of developing reading competence in the integrated lessons of literature reading and music. The lessons of the integrated course "Literary reading and music" were developed and tested in the 2nd, 3rd and 4th grades. The testing of the experiential learning materials revealed positive shifts in the formation of the main indicators of reading competence due to the implementation of the program of the integrated course "Literary reading and music".
Опис
Ключові слова
читацька компетентність, молодші школярі, інтегровані уроки, reading competence, junior high school students, integrated lessons
Цитування
Шитєєва А. М. Формування читацької компетентності в учнів початкових класів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / А. М. Шитєєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2022. – 90 с. : табл. + дод.
Колекції