КРИТИЧНА ПЕДАГОГІКА / НАРОДНА (ПОПУЛЯРНА) ОСВІТА: ВІД ДЕМАРКАЦІЇ ДО КОАЛІЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена аналізу теоретичних передумов і практичних наслідків об’єднання критичної педагогіки і народної (популярної) освіти у Великій Британії. Доводиться, що атмосфера кризи у суспільстві і освіті актуалізувала пошуки “критичної надії” щодо можливості трансформувати формальну та неформальну освіту. Підкреслюється, що спільні засадничі принципи і мета, навіть на фоні теоретичних дискусій, дозволяють у критичних умовах об’єднатися, як то сталося у Великій Британії. Наголошується значення широкої коаліції задля модернізація системи освіти. he article is devoted to the analysis of theoretical prerequisites and practical consequences of combining critical pedagogy and popular education in the UK. It is proved that the atmosphere of crisis in society and education has actualized the search for "critical hope" for the possibility of transforming formal and non-formal education. It is emphasized that common fundamental principles and goals, even against the background of theoretical discussions, allow to unite in critical conditions, as it happened in the UK. The importance of a broad coalition for the modernization of the education system is emphasized.
Опис
Ключові слова
критична педагогіка, об’єднання “Гурт критична педагогіка / народна (популярна) освіта”, народна (популярна) освіта, модернізація системи освіти, critical pedagogy, Critical Pedagogy / Popular Education Group, popular education, modernisation of education system
Цитування
Радіонова І. О. Критична педагогіка / народна (популярна) освіта: від демаркації до коаліції / І. О. Радіонова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. – Харків, 2019. – Вип. 52 (1). – С. 19–30.