Формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями

dc.contributor.authorТищенко, Т. Г.
dc.date.accessioned2024-03-02T12:20:28Z
dc.date.available2024-03-02T12:20:28Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз та узагальнення результатів дослідження проблеми формування соціальної компетентності дітей з інтелектуальними порушеннями. Розглянуто особливості дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Науково обґрунтовано і експериментально перевірено педагогічні умови формування соціальної компетентності дошкільників з інтелектуальними порушеннями. In the qualification work, a theoretical analysis and generalization of the results of the study of the problem of the formation of social competence of children with intellectual disabilities was carried out. The features of preschool children with intellectual disabilities are considered. Pedagogical conditions for the formation of social competence of preschoolers with intellectual disabilities have been scientifically substantiated and experimentally verified.
dc.identifier.citationТищенко Т. Г. Формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Т. Г. Тищенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 68 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14219
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдіти дошкільного віку
dc.subjectінтелектуальні порушення
dc.subjectсоціальна компетентність
dc.subjectсамообслуговування
dc.subjectповедінка в соціумі
dc.subjectкомунікативні якості
dc.subjectpreschool children
dc.subjectintellectual disabilities
dc.subjectsocial competence
dc.subjectself-care
dc.subjectbehavior in society
dc.subjectcommunication skills
dc.titleФормування соціальної компетентності дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями
dc.title.alternativeFormation of social competence of preschool children with intellectual disabilities
dc.typeOther
Файли
Колекції