Формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз та узагальнення результатів дослідження проблеми формування соціальної компетентності дітей з інтелектуальними порушеннями. Розглянуто особливості дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Науково обґрунтовано і експериментально перевірено педагогічні умови формування соціальної компетентності дошкільників з інтелектуальними порушеннями. In the qualification work, a theoretical analysis and generalization of the results of the study of the problem of the formation of social competence of children with intellectual disabilities was carried out. The features of preschool children with intellectual disabilities are considered. Pedagogical conditions for the formation of social competence of preschoolers with intellectual disabilities have been scientifically substantiated and experimentally verified.
Опис
Ключові слова
діти дошкільного віку, інтелектуальні порушення, соціальна компетентність, самообслуговування, поведінка в соціумі, комунікативні якості, preschool children, intellectual disabilities, social competence, self-care, behavior in society, communication skills
Цитування
Тищенко Т. Г. Формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Т. Г. Тищенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 68 с. : іл., табл. + дод.
Колекції