ФОРМУВАННЯ КОМУНИКАТИВНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗАСОБАМИ КАЗКОТЕРАПІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено формування комунікативних навичок у дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями засобами казкотерапії. Інтелектуальні порушення – досить складна особливість перебігу розвитку дитини. Це системне порушення пізнавальної діяльності, що має воротну затримку психічного розвитку та незворотній характер. Рекомендовано як можна частіше використовувати казкотерапію для формування комунікативних навичок у дітей що мають інтелектуальні порушення. Зазначено, що казкотерапія – універсальний метод роботи педагога, практичного психолога, батьків. Як метод практичної психології вона має мало обмежень в порівнянні з іншими напрямками. Казкотерапію можна використовувати як в роботі з «нормально розвинутими» дітьми, так і з дітьми з особливостями інтелектуального і психофізичного розвитку. The publication examines the formation of communication skills in preschool children with intellectual disabilities by means of fairy-tale therapy. Intellectual disabilities are a rather complex feature of a child's development. This is a systemic disorder of cognitive activity, which has a reversible delay in mental development and is irreversible. It is recommended to use fairy-tale therapy as often as possible for the formation of communication skills in children with intellectual disabilities. It is noted that fairy-tale therapy is a universal method of work of a teacher, a practical one psychologist, parents. As a method of practical psychology, it has few limitations compared to other directions. Fairytale therapy can be used both in work with "normally developed" children and children with special features intellectual and psychophysical development.
Опис
Ключові слова
інтелектуальні порушення, казкотерапія, комунікація, діти з особливими потребами, магістерські роботи, intellectual disabilities, fairy-tale therapy, communication, children with special needs, master's theses
Цитування
Хомініч О. Г. Формування комунікативних навичок у дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями засобами казкотерапії / Хомініч О. Г. // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 100–107.