СПРИЙНЯТТЯ ЛАНДШАФТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто сприйняття ландшафту Десни на основі кіноповісті «Зачарована Десна» українського письменника, кінорежисера, художника, класика світового кінематографа — Олександра Петровича Довженка. Десна — це ліва притока Дніпра, одна з найчистіших та найбільших рік України. Неповторна краса природи проходить крізь увесь твір. Яскраво зображений у письменника тваринний світ Десни та її притоків. Зазначено, що в описах Десни чітко простежується поєднання людини й природи. The publication examines the perception of the Desna landscape based on the film story "Enchanted Desna" by the Ukrainian writer, film director, artist, a classic of world cinema - Oleksandr Petrovych Dovzhenko. The Desna is a left tributary of the Dnieper, one of the cleanest and largest rivers in Ukraine. The unique beauty of nature runs through the entire work. The animal world of the Desna River and its tributaries is vividly depicted by the writer. It is noted that the combination of man and nature can be clearly traced in Desna's descriptions.
Опис
Ключові слова
ландшафт, українська природа, Довженко О. П., landscape, Ukrainian nature, O. P. Dovzhenko
Цитування
Прилуцька Т. Д. Сприйняття ландшафту / Т. Д. Прилуцька, П. І. Лоцман // Географія та туризм : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків, 28 лют. – 1 берез. 2023 р. / Харк. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. І. Муромцевої]. – Харків, 2023. – С. 219–223.