В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах визначено і cхарактеризовано погляди В. О. Сухомлинського на організацію науково-дослідної роботи в школі; розкрито специфіку її здійснення в навчально-виховному процесі; представлено форми науководослідної діяльності вчителів, що були характерні для Павлиської середньої школи: наукові гуртки, «творчі лабораторії», «педагогічні понеділки», наведено відомості про хід педагогічного колективного експерименту з дидактики. The author of the work has determined and characterized V. О. Sukhomlynskyi‟s views on organization of research work at school. The specificity of implementation of research work in educational process has been revealed. The forms of teachers‟ research work at Pavlysh secondary school have been presented. They are scientific clubs, “creative laboratories”, “pedagogical Mondays”. The information about collective pedagogical experiment in didactics has been presented.
Опис
Ключові слова
В. О. Сухомлинський, експеримент, науково-дослідна робота вчителів, переваги колективного експерименту, складові науково-дослідної роботи, V. O. Sykhomlynskyi, experiment, teachers‟ research work, advantages of collective experiment, components of research work
Цитування
Золотухіна С. Т. В. О. Сухомлинський про особливості організації науково-дослідної роботи в школі / С. Т. Золотухіна, Н. І. Стяглик // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 27 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 53–59.