СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ В КОМУНІКАТИВНІЙ КУЛЬТУРІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті автори наголошують на необхідності формування комунікативної культури майбутнього вчителя у процесі професійного становлення. Соціальний інтелект є невід'ємною структурною складовою комунікативної культури педагога. In the article, the authors emphasize the need to form pre-service teacher’s communicative competence in the process of professional formation. Social intelligence is an integral structural component of a teacher’s communicative culture.
Опис
Ключові слова
комунікативна культура, соціальний інтелект, майбутній педагог, освітнє середовище, communicative culture, social intelligence, pre-service teacher, educational environment
Цитування
Ялліна В. Соціальний інтелект в комунікативній культурі майбутнього педагога / В. Ялліна, М. Цюра // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 398–402.