КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті представлено напрями наукових досліджень проблеми формування критичного мислення: обґрунтування значення критичного мислення фахівця для успішної реалізації професійної діяльності; визначення суті поняття «критичне мислення»; з’ясування засобів і методів критичного мислення; визначення умов за яких формується критичне мислення; розкрито показники сформованості критичного мислення. The article presents the directions of scientific research of the problem of formation of critical thinking: substantiation of the importance of critical thinking of a specialist for the successful implementation of professional activity; defining the essence of the concept of “critical thinking”; finding out the means and methods of critical thinking; determining the conditions under which critical thinking is formed; indicators of critical thinking formation are revealed.
Опис
Ключові слова
критичне мислення, напрями досліджень, реалізації критичного мислення, аспірантські роботи, critical thinking, directions of research, realization of critical thinking, postgraduate works
Цитування
Шматько К. В. Критичне мислення як наукова педагогічна проблема / К. В. Шматько, К. А. Ковічинська // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 262–264.