Війна України / Війни пам’яті та викладання історії України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-07-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ, Центр українсько-європейського наукового співробітництва; Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
Автор наголошує на прихильності України до європейських цінностей. До них належить плюралізм, демократія, свобода думки, відсутність цензури і та ін. Орієнтованість на Європу передбачає певні підходи до історії, а також пропонує інституційні та правові механізми, спрямовані на зміцнення плюралістичної політики пам’яті. Викладання історії України, на думку автора, має відповідати рекомендаціям Ради Європи від 2001 року «Про Викладання Історії у Європі ХХІ століття», що пропагують «плюралістичну та толерантну концепцію викладання історії» та «підтримку таких фундаментальних цінностей, як толерантність, взаєморозуміння, права людини та демократія». The author emphasizes Ukraine's commitment to European values. These include pluralism, democracy, freedom of thought, lack of censorship, etc. European orientation presupposes certain approaches to history, and also offers institutional and legal mechanisms aimed at strengthening a pluralistic politics of memory. According to the author, teaching the history of Ukraine should comply with the recommendations of the Council of Europe from 2001 "On Teaching History in Europe of the 21st Century", which promote "a pluralistic and tolerant concept of teaching history" and "support of such fundamental values as tolerance, mutual understanding, human rights and democracy".
Опис
Ключові слова
викладання історії України, концепції викладання історії, історична пам'ять, європейські цінності, teaching the history of Ukraine, concepts of teaching history, historical memory, European values
Цитування
Мартинова І. С. Війна України / Війни пам’яті та викладання історії України / І. С. Мартинова // Парадигма вищої освіти в умовах війни та глобальних викликів XXІ століття : матеріали всеукр. наук.-пед. підвищ. кваліфікації, Одеса,18 лип. – 28 серп. 2022 р. – Одеса : Гельветика, 2022. – С. 279–283.