СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ В РАМКАХ РАДИ ЄВРОПИ: ІСТОРИЧНИЙ РАКУРС

dc.contributor.authorКалмикова, Я. К.
dc.date.accessioned2024-02-24T10:51:20Z
dc.date.available2024-02-24T10:51:20Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ роботі досліджується процес входження України до Ради Європи та подальшої політико-правової взаємодії нашої країни з цією організацією. Значну увагу приділено з’ясуванню шляху, який пройшла Україна, щоб стати членом цієї впливової міжнародної організації. Проаналізовано процес виконання нашою країною взятих на себе обов’язків та зобов’язань щодо імплементації загальноєвропейських правових норм до свого законодавства та основні напрямки взаємодії України з Радою Європи. The work examines the process of Ukraine joining the Council of Europe and the subsequent political and legal interaction of our country with this organization. Considerable attention is paid to clarifying the path that Ukraine took to become a member of this influential international organization. The process of fulfilling the duties and obligations undertaken by our country regarding the implementation of pan-European legal norms into its legislation and the main directions of Ukraine's interaction with the Council of Europe during the period of significant.
dc.identifier.citationКалмикова Я. К. Співпраця України в рамках Ради Європи: історичний ракурс : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / Я. К. Калмикова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2024. – 78 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14088
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectєвроінтеграція
dc.subjectміжнародні відносини
dc.subjectПарламентська Асамблея
dc.subjectполітико-правова система
dc.subjectРада Європи
dc.subjectEuropean integration
dc.subjectinternational relations
dc.subjectParliamentary Assembly
dc.subjectpolitical and legal system
dc.subjectCouncil of Europe
dc.titleСПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ В РАМКАХ РАДИ ЄВРОПИ: ІСТОРИЧНИЙ РАКУРС
dc.title.alternativeUkraine's cooperation within the Council of Europe: a historical perspective
dc.typeOther
Файли
Колекції