СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ В РАМКАХ РАДИ ЄВРОПИ: ІСТОРИЧНИЙ РАКУРС

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджується процес входження України до Ради Європи та подальшої політико-правової взаємодії нашої країни з цією організацією. Значну увагу приділено з’ясуванню шляху, який пройшла Україна, щоб стати членом цієї впливової міжнародної організації. Проаналізовано процес виконання нашою країною взятих на себе обов’язків та зобов’язань щодо імплементації загальноєвропейських правових норм до свого законодавства та основні напрямки взаємодії України з Радою Європи. The work examines the process of Ukraine joining the Council of Europe and the subsequent political and legal interaction of our country with this organization. Considerable attention is paid to clarifying the path that Ukraine took to become a member of this influential international organization. The process of fulfilling the duties and obligations undertaken by our country regarding the implementation of pan-European legal norms into its legislation and the main directions of Ukraine's interaction with the Council of Europe during the period of significant.
Опис
Ключові слова
євроінтеграція, міжнародні відносини, Парламентська Асамблея, політико-правова система, Рада Європи, European integration, international relations, Parliamentary Assembly, political and legal system, Council of Europe
Цитування
Калмикова Я. К. Співпраця України в рамках Ради Європи: історичний ракурс : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / Я. К. Калмикова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2024. – 78 с.
Колекції