Перше покоління стабільних, безальтернативних підручників географії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Присвячено питанням створення стабільних підручників географії, які використовувались при викладанні предмета в середніх закладах освіти з середини 30-х до середини 50-х рр. XX ст. З’ясовано, що на підготовку цих засобів навчання вплинули соціальні і культурно-історичні умови того часу. Виявлено основні особливості структури та методичного апарату стабільних підручників як носіїв змісту шкільної географічної освіти. The article is devoted to the creation of stable geography textbooks, which are used in teaching the subject in secondary schools from mid 30-s to mid 50-s XX century. It was found that the preparation of these training tools influenced the social, cultural and historical conditions of the time. The basic features of the structure and methodological apparatus stable textbooks, as bearers of the content of school geography education.
Опис
Ключові слова
підручник, географія, засоби навчання, структура, зміст, textbook, geography, learning tools, structure, contents
Цитування
Стадник О. Г. Перше покоління стабільних, безальтернативних підручників географії / О. Г. Стадник // Новий Колегіум. – 2015. – № 1 (79). – С. 58–61.