Маневри морібундуса як експерименти з перекресленням: досвід Миколи Хвильового

dc.contributor.authorХоменко, Г. І.
dc.date.accessioned2022-01-10T12:31:58Z
dc.date.available2022-01-10T12:31:58Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractЦе дослідження є спробою доторкнутися до таємниці хворого, приреченого на смерть, в українській літературі "переходової доби" в одному з аспектів (не)можливого деконструктивного філософування: "тріумфування іксом". Поліморфна і лабіринтна воля до пізнання смерті людини задля народження надлюдини у Фрідріха Ніцше та її аналог – маневрування враженого вавилонським синдромом у Жака Дерріда – стали бездонним джерелом ідей та інструментів для нюансованого прочитання слова-фантома анарх, унікального знака смертника Миколи Хвильового. Это исследование является попыткой прикоснуться к тайне больного, обреченного на смерть, в украинской литературе "переходной эпохи" в одном из аспектов (не)возможного деконструктивного философствования: "триумфирования иксом". Полиморфная и лабиринтная воля к познанию смерти человека ради рождения сверхчеловека у Фридриха Ницше и его аналог – маневрирование пораженного вавилонским синдромом у Жака Деррида – стали бездонным источником идей и инструментов для нюансированного прочтения слова-фантома анарх, уникального знака смертника Мико́лы Хвылёвого. The research is an attempt to touch the mystery of a sick person, doomed to death, in Ukrainian literature of transition period in one of the aspects of (im) possible deconstructive philosophizing: triumph by X. Polymorphic and labyrinthine will to know the death of the person for the birth of a superman in Friedrich Nietzsche works and its analog – the manipulation of the affected by Babylonian syndrome in Jacques Derrida works have become a constant source of ideas and ways for the nuanced reading of the word-phantom anarch, a unique suicide sign in Mykola Khvyliovyi works.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationХоменко Г. І. Маневри морібундуса як експерименти з перекресленням: досвід Миколи Хвильового / Г. І. Хоменко // ІХ Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство : зб. наук. ст. до 100-річчя Нац. акад. наук України / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; [редкол.: С. Пирожков (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2018. – С. 167–181.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-966-02-8644-3 (загальний)
dc.identifier.issn978-966-02-8646-7
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6622
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherІнститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Міжнародна асоціація україністівuk_UA.UTF-8
dc.subjectпізнання смертіuk_UA.UTF-8
dc.subjectманеври морібундусаuk_UA.UTF-8
dc.subjectексперименти з перекресленнямuk_UA.UTF-8
dc.subjectХвильовий М.uk_UA.UTF-8
dc.subjectпознание смертиuk_UA.UTF-8
dc.subjectманевры морибундусаuk_UA.UTF-8
dc.subjectэксперименты с перечеркиваниемuk_UA.UTF-8
dc.subjectХвылёвы́й М.uk_UA.UTF-8
dc.subjectcognition of deathuk_UA.UTF-8
dc.subjectMoribundus maneuversuk_UA.UTF-8
dc.subjectexperiments with strikethroughuk_UA.UTF-8
dc.subjectKhviloviy M.uk_UA.UTF-8
dc.titleМаневри морібундуса як експерименти з перекресленням: досвід Миколи Хвильовогоuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМаневры морибундуса как эксперименты с перечеркиванием: опыт Миколы Хвылёвогоuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeMoribundus maneuvers as experiments with striking out: the experience of Mikola Khvylovyuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Хоменко Г. І..pdf
Розмір:
280.69 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: