Оцінка рівня тривожності та депресивного стану як психофізіологічний аспект здоров’язбереження у дітей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
European Conference
Анотація
Мета нашого дослідження – оцінити рівень реактивної (ситуативної) і особистісної тривожності у підлітків з різними руховими режимами та провести серед них діагностику депресивних стані. У ході дослідження виявлено, що активний спосіб життя позитивно відбився на стресреалізуючій функції організму підлітків другої групи. Учні, які ведуть «сидячий» спосіб життя мають вищий ступінь розвитку як ситуативної, особистісної так і немотивованої тривожності. Ймовірно, це і є головною причиною розвитку у них депресивного стану, що відповідає «легкому» рівню прояву. The purpose of our study is to assess the level of reactive (situational) and personal anxiety in teenagers with different movement modes and to diagnose depressive conditions among them. In the course of the study, it was found that an active lifestyle had a positive effect on the stress-relieving function of the body of adolescents of the second group. Pupils who lead a "sedentary" lifestyle have a higher degree of development of both situational, personal and unmotivated anxiety. Probably, this is the main reason for the development of a depressive state in them, which corresponds to a "light" level of manifestation.
Опис
Ключові слова
рівень реактивної тривожності, особиста тривожність, депресивні стани, level of reactive anxiety, personal anxiety, depressive states
Цитування
Борисова Л. А. Оцінка рівня тривожності та депресивного стану як психофізіологічний аспект здоров’язбереження у дітей / Л. А. Борисова, А. В. Мамотенко // Prospects for the development of science and the environment : Abstracts of XIV International Scientific and Practical Conference Helsinki, Finland, April 10–12, 2023. – Helsinki, 2023. – Pр. 41–45. – URL: https://eu-conf.com/ua/events/prospects-for-the-development-of-science-and-the-environment/