Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику представлено матеріали міжвузівської дистанційної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти. Розкриваються питання актуальних проблем досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи. В сборнике представлены материалы межвузовской дистанционной научно-практической конференции соискателей высшего образования. Раскрываются вопросы актуальных проблем исследований в области социальной педагогики и социальной работы. The collection contains materials of the interuniversity distance scientific and practical conference of applicants for higher education. The issues of topical research problems in the field of social pedagogy and social work are revealed.
Опис
Ключові слова
проблеми досліджень, соціальна педагогіка, соціальна робота, молоді науковці, здобувачі вищої освіти, науково-практична конференція, проблемы исследований, социальная педагогика, социальная работа, молодые ученые, соискатели высшего образования, научно-практическая конференция, research problems, social pedagogy, social work, young scientists, applicants for higher education, scientific and practical conference
Цитування
Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2021. – 78 с.