Навчання історії математики: методичний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто підготовку вчителя математики. Одним з головних компонентів є зміст історико-математичної освіти. Проаналізовано існуючі програми і навчальні посібники з історії математики з точки зору завдань цього курсу. Запропоновано створення навчального посібника для здобувачів, який був б засобом реалізації професійно-спрямованого навчання історії математики, як деякий комплекс. The article deals with the training of teachers of mathematics. One of the main components is the content of historical and mathematical education. The existing programs and textbooks on the history of mathematics are analyzed from the terms of the tasks of this course. It is proposed to create a textbook for applicants, which would be a means of implementing vocationally-oriented training history of mathematics as a complex.
Опис
Ключові слова
історія математики, підготовка вчителів, history of mathematics, teacher training
Цитування
Сіра І. Навчання історії математики: методичний аспект / І. Сіра // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 259–263.