Культурно-освітній статус академічної книги на Слобожанщині ХІХ ст.

dc.contributor.authorРадіонова, Н. В.
dc.date.accessioned2021-05-25T11:45:06Z
dc.date.available2021-05-25T11:45:06Z
dc.date.issued2019-04-26
dc.description.abstractУ статті запропоновано філософське осмислення статусу академічної книги та її ролі у формуванні освітнього простору Слобожанщини ХІХ ст. Доведено, прагматизація і гуманізація процесу співпраці з книгою і над книгою є важливим здобутком раннього модерну, який саме співіснуванням цих формально протилежних орієнтацій засвоєння духовного скарбу літератури відрізняється від Середньовіччя, і навіть від доби Відродження. В статье предложено философское осмысление статуса академической книги и ее роли в формировании образовательного пространства на Слобожанщине ХІХ ст. Доказано, прагматизация и гуманизация процесса сотрудничества с книгой и над книгой является важным достижением раннего модерна, какой именно сосуществованием этих формально противоположных ориентаций усвоения духовного сокровища литературы отличается от Средневековья, а также от эпохи Возрождения. The article offers a philosophical understanding of the status of the academic book and its role in the formation of the educational space of Slobozhanshchyna of the XIX century. It is proved that the pragmatization and humanization of the process of cooperation with and over the book is an important achievement of early modernism, which is the coexistence of these formally opposite orientations of the spiritual treasure of literature differs from the Middle Ages and the Renaissance. The article offers a philosophical understanding of the status of the academic book and its role in the formation of the educational space in Slobozhanshchina of the XIX century.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationРадіонова Н. В. Культурно-освітній статус академічної книги на Слобожанщині ХІХ ст. // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія : [зб. наук. пр.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Вип. 52 (2). – С.11–18.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2312-1947 (Print),
dc.identifier.issn2313-1675 (Online)
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5099
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectакадемічна книгаuk_UA.UTF-8
dc.subjectфілософська комунікаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectбібліотекаuk_UA.UTF-8
dc.subjectСлобожанщинаuk_UA.UTF-8
dc.subjectакадемическая книгаuk_UA.UTF-8
dc.subjectфилософская коммуникацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectбиблиотекаuk_UA.UTF-8
dc.subjectacademic bookuk_UA.UTF-8
dc.subjectphilosophical communicationuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducationuk_UA.UTF-8
dc.subjectlibraryuk_UA.UTF-8
dc.subjectSlobozhanshchynauk_UA.UTF-8
dc.titleКультурно-освітній статус академічної книги на Слобожанщині ХІХ ст.uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeКультурно-образовательный статус академической книги на Слобожанщине XIX в.uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeCultural and educational status of the academic book in the Slobozhanshchyna of the XIX centuryuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Радіонова Н.В. Культурно-освітній статус академічної книги на Слобожанщині ХІХ ст..pdf
Розмір:
585.24 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: