Використання інноваційних технологій вчителем початкових класів Нової української школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во МДУ
Анотація
У тезах висвітлено використання інноваційних технологій вчителем початкових класів Нової української школи. Зроблено висновок, що підготовка майбутнього вчителя початкових класів передбачає обов’язкове ознайомлення з інноваційними педагогічними технологіями, новітніми формами та методами роботи. В тезисах обращается внимание на использование инновационных технологий учителем начальных классов Новой украинской школы. Сделан вывод, что подготовка будущего учителя начальных классов предусматривает обязательное ознакомление с инновационными педагогическими технологиями, новейшими формами и методами работы. The thesis draws attention to the use of innovative technologies by a primary school teacher of the New Ukrainian School. It is concluded that the training of a future primary school teacher involves obligatory familiarization with innovative pedagogical technologies, the latest forms and methods of work.
Опис
Ключові слова
інновації, технології, вчитель, початкові класи, Нова українська школа, инновации, технологии, учитель, начальные классы, Новая украинская школа, innovation, technologies, teacher, primary classes, The new Ukrainian school
Цитування
Домилівська Ю. Д. Використання інноваційних технологій вчителем початкових класів Нової української школи / Ю. Д. Домилівська, Н. М. Смолянюк // Нова українська школа: стратегія розвитку особистості : зб. тез доп. ІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф., Мукачево, 15 лют. 2021 р. / Мукачев. держ. ун-т ; [за ред. Г. В. Товканець]. – Мукачево, 2021. – С. 42–43.