НАУКОВО-ВИКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА

dc.contributor.authorКалашнікова, Л. М.
dc.contributor.authorКаліна, К. Є.
dc.date.accessioned2020-05-19T09:53:27Z
dc.date.available2020-05-19T09:53:27Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractПрограма науково-викладацької практики складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Метою науково-викладацької практики здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти є оволодіння ними сучасними методами, формами та засобами навчання й виховання, формування у них на базі одержаних у закладі вищої освіти знань із базових психолого-педагогічних дисциплін, професійних навичок та вмінь для вирішення конкретних навчально-виховних завдань в умовах реального педагогічного процесу. Программа научно-педагогической практики составлена ​​в соответствии с образовательно-научной программой подготовки соискателей третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования, области знаний 01 Образование / Педагогика специальности 011 Образовательные, педагогические науки. Целью научно-преподавательской практики соискателей третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования является овладение ими современными методами, формами и средствами обучения и воспитания, формирования у них на базе полученных в учреждении высшего образования знаний по базовым психолого-педагогических дисциплин, профессиональных навыков и умений для решения конкретных учебно-воспитательных задач в условиях реального педагогического процесса. The program of scientific and teaching practice is compiled in accordance with the educational and scientific program for the preparation of applicants for the third (educational and scientific) level of higher education, field of knowledge 01 Education / Pedagogy, specialty 011 Educational, pedagogical sciences. The purpose of the scientific and teaching practice of applicants of the third (educational and scientific) level of higher education is to master modern methods, forms and means of training and education, and to form on the basis of the knowledge of basic psychological and pedagogical disciplines, professional skills and abilities obtained from them at the institution of higher education to solve specific educational problems in a real pedagogical process.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКалашнікова Л. М. Науково-викладацька практика : метод. рек. [до наук.-виклад. практики для здобувачів освіт.-наук. ступеня «Доктор філософії»] / Л. М. Калашнікова, К. Є. Каліна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – 25 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3589
dc.language.isoenuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрактикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічна практикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідсумкова атестаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectздобувачі вищої освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрактикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогическая практикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectитоговая аттестацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоискатели высшего образованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectfinal certificationuk_UA.UTF-8
dc.subjecthigher education applicantsuk_UA.UTF-8
dc.titleНАУКОВО-ВИКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКАuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeНАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКАuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeSCIENTIFIC AND TEACHING PRACTICEuk_UA.UTF-8
dc.typeLearning Objectuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
МР НВП.pdf
Розмір:
587.29 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: