Підвищення управлінської компетентності керівника школи як домінантна складова модернізації загальної середньої освіти

dc.contributor.authorМармаза, О. І.
dc.date.accessioned2021-04-22T10:48:42Z
dc.date.available2021-04-22T10:48:42Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractНа початку ХХІ ст. уже стало аксіомою, що результати закладу освіти щільно пов‘язані із ефективним управлінням. Вимоги до керівника змінюються відповідно до новацій в освіті, трансформацій закладів. З огляду на це пріоритетним напрямом модернізації системи загальної середньої освіти в Україні є досягнення якісно нового рівня в підготовці керівників шкіл до управлінської діяльності. В начале XXI века уже стало аксиомой, что результаты учебного заведения тесно связаны с эффективным управлением. Требования к руководителю меняются в соответствии с новациями в образовании, трансформаций заведений. Учитывая это приоритетным направлением модернизации системы общего среднего образования в Украине является достижение качественно нового уровня в подготовке руководителей школ к управленческой деятельности. At the beginning of the XXI century. it has already become an axiom that the results of an educational institution are closely linked to effective management. Requirements for the head change in accordance with innovations in education, transformations of institutions. Given this, the priority of modernization of the general secondary education system in Ukraine is to achieve a qualitatively new level in the preparation of school principals for management activities.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationМармаза О. І. Підвищення управлінської компетентності керівника школи як домінантна складова модернізації загальної середньої освіти / О. І. Мармаза // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 266–271.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4844
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherІнститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectуправлінська компетентністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectкерівники школиuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмодернізація освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectзагальна середня освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectуправленческая компетентностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectруководители школыuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectмодернизация образованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectобщее среднее образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectmanagerial competenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectschool principalsuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducationuk_UA.UTF-8
dc.subjectmodernizationuk_UA.UTF-8
dc.subjectgeneral secondary educationuk_UA.UTF-8
dc.titleПідвищення управлінської компетентності керівника школи як домінантна складова модернізації загальної середньої освітиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПовышение управленческой компетентности руководителя школы как доминантная составляющая модернизации общего среднего образованияuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeImproving the managerial competence of the school principal as a dominant component of the modernization of general secondary educationuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Мармаза О. І. Підвищення управлінської компетентності керівника школи.pdf
Розмір:
507.92 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: