Особистісно-орієнтований підхід до дітей із порушеннями психофізичного розвитку як умова розбудови інклюзивного освітнього середовища

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається особистісно-орієнтований підхід до дітей із порушеннями психофізичного розвитку як умова розбудови інклюзивного освітнього середовища. В статье рассматривается личностно-ориентированный подход к детям с нарушениями психофизического развития как условие развития инклюзивного образовательного среды. The article considers a personality-oriented approach to children with impaired psychophysical development as a condition for the development of an inclusive educational environment.
Опис
Ключові слова
здоров'язбереження, порушення психофізичного розвитку, освітнє середовище, інклюзивна освіта, особистісно-орієнтований підхід, здоровьесбережение, нарушения психофизического развития, образовательная среда, инклюзивное образование, личностно-ориентированный подход, health saving, disorders of psychophysical development, educational environment, inclusive sanctuary, personality oriented approach
Цитування
Голуб Н. М. Особистісно-орієнтований підхід до дітей із порушеннями психофізичного розвитку як умова розбудови інклюзивного освітнього середовища / Н. М. Голуб // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 трав. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 670–672.