РОДИНА І ШКОЛА: ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ У НОВИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОНТЕКСТАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті визначено тенденції та перспективи розвитку діалогу родини і школи з врахуванням сучасних соціокультурних контекстів через систему післядипломної педагогічної освіти. Пропонується залучати філософію освіти як методологію педагогічного проектування співпраці школи і родини. В статье определены тенденции и перспективы развития диалога семьи и школы с учетом современных социокультурных контекстов через систему последипломного педагогического образования. Предлагается использовать философию образования как методологию педагогического проектирования сотрудничества школы и семьи. The article identifies the trends and prospects of development of the family dialogue, and the school with current socio-cultural context through the system of postgraduate education. It is proposed to use the philosophy of education as a pedagogical methodology for the design of the school and family cooperation.
Опис
Ключові слова
філософія освіти, школа, сім’я, взаємодія, соціум, культура, философия образования, школа, семья, взаимодействие, социум, культура, philosophy of education, school, family, interaction, society, culture
Цитування
Сагуйченко В. В. Родина і школа: перспективи взаємодії у нових соціокультурних контекстах / В. В. Сагуйченко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія : [зб. наук. пр.] / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Култаєва М. Д. (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 46 (ч. 1). - С. 176-184.