Критерії та показники маркетингу освітніх інновацій в Україні та світі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються критерії та показники маркетингу освітніх інновацій в Україні та світі, також приділено увагу стану людського капіталу та ступіню розвитку бізнесу в сфері інновацій. В статье рассматриваются критерии и показатели маркетинга образовательных инноваций в Украине и мире, также уделено внимание состоянию человеческого капитала и степень развития бизнеса в сфере инноваций. The article deals with the criteria and indicators of marketing of educational innovations in Ukraine and in the world, attention is also paid to the state of human capital and the stage of business development in the field of innovation.
Опис
Ключові слова
освітні інновації, маркетинг, технології, ефективність, магістерські роботи, образовательные инновации, маркетинг, технологии, эффективность, магистерские работы, educational innovations, marketing, technology, efficiency, master's work
Цитування
Сутаніна Г. В. Критерії та показники маркетингу освітніх інновацій в Україні та світі / Г. В. Сутаніна, В. В. Соляр // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 130–131.