Деякі аспекти виховання дітей та молоді у цифровому просторі сьогодення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автор статті звертає увагу на необхідність молоді адаптуватися до нових технологій цифрового середовища, активізувати освітню парадигму щодо навчання упродовж життя як форми підвищення власної цифрової компетентності, саморозвитку, професійної і життєвої самореалізації. Місія сучасної освіти, на думку автора, полягає у тому, щоб допомогти кожній людині комфортно почуватися в цифровому суспільстві. The author of the article draws attention to the need for young people to adapt to new technologies of the digital environment, to activate the educational paradigm regarding lifelong learning as a form of increasing one's own digital competence, self-development, professional and life self-realization. The mission of modern education, according to the author, is to help every person feel comfortable in the digital society.
Опис
Ключові слова
виховання дітей, виховання молоді, інформатизація освіти, цифровий простір, education of children, education of youth, informatization of education, digital space
Цитування
Бакай С. Ю. Деякі аспекти виховання дітей та молоді у цифровому просторі сьогодення / С. Ю. Бакай // Цифрова трансформація освіти та науки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 2–3 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 150–153.