ОГЛЯД ВЕБ-РЕСУРСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО САЙТУ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено огляду сучасних засобів для створення власного веб-сайту вчителя інформатики. Визначено та проаналізовано найбільш доцільні інструменти (WordPress, Google Sites, Wix, Weebly, Squarespace, Joomla!, Drupal, Webnode), які допоможуть вчителю у створенні власного веб-сайту. Запропоновано алгоритм створення веб-сайту для вчителів. Створення персонального веб-сайту повинно мати на меті підвищення пізнавальної активності учнів і, як наслідок, підвищення ефективності навчання. The article is devoted to an overview of modern tools for creating a computer science teacher's own website. The most appropriate tools (WordPress, Google Sites, Wix, Weebly, Squarespace, Joomla! and Drupal, Webnode) have been identified and analyzed, which will help the teacher in creating his own website. An algorithm for creating a website for teachers is proposed. The creation of a personal website should be aimed at increasing the cognitive activity of students and, as a result, increasing the effectiveness of learning.
Опис
Ключові слова
Веб-сайт, WordPress, Google Sites, Wix, Weebly, Squarespace, Joomla!, Drupal, Webnode, освітні технології, Website, Educational Technology
Цитування
Колгатіна Л. Огляд веб-ресурсів для створення персонального сайту вчителя інформатики / Л. Колгатіна, В. Городов // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. – Харків, 2023. – Вип. 22. – С. 80–90.