ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено визначення критеріїв у педагогічних дослідженнях. Запропоновано використовувати так звані структурно-системні критерії, які відіграють роль моделей-еталонів. Структурно-системний критерій як інструмент, за допомогою якого здійснюється вибір потрібних для нас ознак і потім їх вимірювання, містить суб’єктивну складову, що закладається під час його конструювання, та об'єктивну складову, що дає можливість визначити педагогічну величину в кількісних показниках із певним ступенем точності. The publication investigates the definition of criteria in pedagogical research. It is proposed to use the so-called structural-systemic criteria, which play the role of models-standards. The structural and systemic criterion as a tool for selecting the features we need and then measuring them contains a subjective component that is laid down during its construction and an objective component that makes it possible to determine the pedagogical value in quantitative terms with a certain degree of accuracy.
Опис
Ключові слова
структурно-системні критерії, педагогічні дослідження, structural and systemic criteria, pedagogical research
Цитування
Матвєєва О. О. Проблема визначення критеріїв у педагогічних дослідженнях / О. О. Матвєєва, В. М. Гриньова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 247–249.