ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано особливості професійної підготовки фахівців у сфері музики. З’ясовано, що музичну освіту у Франції можна здобути у: консерваторіях; центрах вищої художньої освіти; університетах; великих школах; вищих педагогічних школах. The article analyzes the features of music specialists’ professional training. It has been found that musical education in France can be obtained in conservatories, centers of higher art education, universities, grand schools, higher pedagogical schools.
Опис
Ключові слова
музична освіта, ЗВО, студент, навчальний курс, music education, higher education, student, training course
Цитування
Ткаченко Т. Особливості організації музичної освіти у Франції / Т. Ткаченко, Л. Штефан // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 62–65.