Методологія дослідження проблеми державно-правової доктрини України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2009
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів
Анотація
Обґрунтовуючи методологію дослідження проблеми державно-правової доктрини України, автор висловлює своє ставлення до змісту категорій «державно-правова доктрина», «державно-правова система». Обосновывая методологию исследования проблемы государственно-правовой доктрины Украины, автор излагает своё отношение к содержанию категорий «государственно-правовая доктрина», «государственно-правовая система». The author expresses his attitude towards the content of the catego-ries of the «state-legal doctrine» and the «state-legal system» grounding the methodology of investigating the problem of the state-legal doctrine of Ukraine.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, державно-правова система, державно-правова доктрина, Україна, козацтво України, государственно-правовые дисциплины, международное право, государственно-правовая система, государственно-правовая доктрина, Украина, казачество Украины, state-legal disciplines, international law, state-legal system, state-legal doctrine, Ukraine, Cossacks of Ukraine
Цитування
Горбань В. І. Методологія дослідження проблеми державно-правової доктрини України / В. І. Горбань // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. : юридична. – Львів : ЛьвДУВС, 2009. – Вип. 3. – С. 1-9.