ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ – ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

dc.contributor.authorАндреасян, Е. С.
dc.contributor.authorНовіков, А. О.
dc.date.accessioned2021-05-26T08:40:39Z
dc.date.available2021-05-26T08:40:39Z
dc.date.issued2020-05-20
dc.description.abstractВ статті розкрито шляхи удосконалення системи формування інформаційних потоків, як головної умови взаємної відповідності інституціональної структури економіки і адміністративної структури господарювання. У процесі дослідження було доведено, що можна розраховувати середні ціни майже на всі види продукції. Аналогічно, враховуючи певні споживчі властивості продукції (послуги), в процесі оперативного аналізу можна визначити обсяги прибутку від кожного виду продукції і для кожного підрозділу (колективу) в цілому. В статье раскрыты пути совершенствования системы формирование информационных потоков, главного условия взаимного соответствия институциональной структуры экономики и административной структуры хозяйствования. В процессе исследования было доказано, что можно рассчитывать средние цены почти на все виды продукции. Аналогично, учитывая определенные потребительские свойства продукции (услуги), в процессе оперативного анализа можно определить объемы прибыли от каждого вида продукции и для каждого подразделения (коллектива) в целом. The article reveals ways to improve the system formation of information flows as the main condition for mutual compliance of the institutional structure economy and administrative structure of management. In the course of the research it was proved that it is possible to calculate averages prices for almost all types of products. Similarly, given certain consumer properties of products (services), in the process of operational analysis is possible determine the amount of profit from each type of product and for each unit (team) as a whole.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationАндреасян Е.С. Формування інформаційних потоків – основа організації системи оцінки витрат і результатів діяльності підприємства / Е. С. Андреасян, А. О.Новіков // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 172–177.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5115
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectінформаційні потокиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідприємствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectпроцес виробництваuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагыстерськы роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectинформационные потокиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпредприятиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectпроцесс производстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectinformation flowsuk_UA.UTF-8
dc.subjectenterpriseuk_UA.UTF-8
dc.subjectproduction processuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's worksuk_UA.UTF-8
dc.titleФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ – ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ – ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗАТРАТ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeFORMATION OF INFORMATION FLOWS AS THE BASIS OF ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF EVALUATION OF COSTS AND RESULTS OF ENTERPRISE ACTIVITYuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Андреасян Е. С., Новіков А. О. Формування інформаційних потоків.pdf
Розмір:
776.12 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: