ДОМАШНІ ВЧИТЕЛІ У ХАРКІВСЬКИХ ГІМНАЗІЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Анотація
Висвітлюється динаміка плинності кадрів та професійна мобільність домашніх учителів, які працювали у гімназіях м. Харкова. Освещается динамика текучести кадров и профессиональная мобильность домашних учителей, работавших в гимназиях г. Харькова. The dynamics of the staff turnover and professional mobility home teachers who worked in gymnasiums of Харьков are discussed.
Опис
Ключові слова
домашнє навчання, домашні вчителі, Харківські гімназії, домашнее обучение, домашние учителя, Харьковские гимназии, home schooling, home teachers, Kharkiv gymnasium
Цитування
Яковенко Г. Г. Домашні вчителі у харківських гімназіях у другій половині XIX – на початку XX ст. / Г. Г. Яковенко // Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті : до 95-річчя Дніпропетров. нац. ун-ту ім. О. Гончара (1918–2013 рр.) : зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: Світленко С. І. (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2013. – Вип. 11. – C. 148–159.