Концепція «кокоро» в спартанських освітньо-виховних умовах Японії

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
В доповіді йде мова про японську школу, що відрізняється суровими умовами навчання. Проте в системі японської освіти є унікальна складова концепція всього освітнього процесу – «кокоро» – яка зберігає суспільну ціннісну орієнтацію на формування особистості з гуманним світобаченням. В докладе речь идет о японской школе , которая характеризуется суровыми условиями обучения. Однако в системе японского образования есть уникальная составляющая концепция всего образовательного процесса – «кокоро» – которая сохраняет общественную ценностную ориентацию на формирование личности с гуманным мировоззрением.The report deals with the phenomenon of a Japanese school that is characterized by its strict educational conditionals. However, there is a unique concept of the whole educational process in the system of Japanese education – “kokoro” – it maintains public value focus on identity formation with humane world outlook.
Опис
Ключові слова
концепція, кокоро, елементи, формування особистості, японська школа, концепция, кокоро, элементы, формирование личности, японская школа, concept, kokoro, elements, identity formation, Japanese school
Цитування
Князь, Г. О. Концепція "кокоро" в спартанських освітньо-виховних умовах Японії / Г. О. Князь // Сучасні тенденції сходознавства : зб. наук. пр. за матеріалами ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 22—23 квіт. 2016 р. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. І. Артюх, І. А. Бикова, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 82—83.