РОЗВИТОК КОГНІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ДИТИНИ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто розвиток когнітивних процесів у дитини середнього шкільного віку при вивченні математики. Навчання математики сприяє розвитку когнітивних навичок, таких як: аналітичне мислення, логічне мислення, креативність та вміння приймати самостійні рішення. Зазначено, що когнітивні процеси грають важливу роль при вивченні математики, сприяючи розвитку інтелекту особистості та формуючи її навички. Навчання математиці передбачає не тільки засвоєння знань, а й сприяє загальному інтелектуальному розвитку учнів. The publication examines the development of cognitive processes in a child of middle school age when learning mathematics. Learning mathematics contributes to the development of cognitive skills, such as: analytical thinking, logical thinking, creativity and the ability to make independent decisions. It is noted that cognitive processes play an important role in the study of mathematics, contributing to the development of a person's intelligence and forming his skills. Learning mathematics involves not only the assimilation of knowledge, but also contributes to the general intellectual development of students.
Опис
Ключові слова
вивчення математики, пізнавальна діяльність, студентські роботи, studying mathematics, cognitive activity, student works
Цитування
Толок Д. Розвиток когнітивних процесів у дитини середнього шкільного віку при вивченні математики / Д. Толок // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 82.