ОНЛАЙН 3D РЕДАКТОРИ ДЛЯ ПОБУДОВИ ТРИВИМІРНИХ ОБ’ЄКТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто перспективи 3D моделювання у шкільній практиці. Показано, що використання елементів 3D моделю- вання сприяє розвитку просторової уяви учнів, закладає основи аналізу і синтезу, логіки і мислення школяра. Встановлено, що вирішальне значення в розв’язанні проблеми розвитку в учнів просторової уяви належить шкільним темам «Графіка» в початковій школі й «3D-графіка» в основній школі. The article considers the prospects of 3D modelling in school practice. It is shown that the use of elements of 3D modelling promotes the development of spatial imagination of students, which lays the foundations of analysis and synthesis, logic and thinking of the student. It has been established that the crucial themes in solving the problem of development of spatial imagination in students belong to the school topics «Graphics» in primary school and «3D graphics» in primary school.
Опис
Ключові слова
3D редактори, 3D моделювання, графіка, 3D modelling software, 3D modelling, graphics
Цитування
Андрієвська В. М. Онлайн 3D редактори для побудови тривимірних об’єктів / В. М. Андрієвська, М. С. Бондаренко // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 168–171.