ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО СУПРОВОДУ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Анотація
У публікації обґрунтовано актуальність проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до супроводу обдарованих учнів з особливими освітніми потребами. На основі аналізу наукових досліджень визначено мету соціально-педагогічної роботи в загальноосвітньому закладі інклюзивного спрямування та зміст діяльності соціального педагога. Окреслено основні напрями підготовки майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників до роботи з обдарованими учнями з особливими освітніми потребами у закладі загальної середньої освіти. Наведено дані проведеного експериментального дослідження щодо впровадження вищезазначених ідей у процес підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників. The publication substantiates the relevance of the problem of training future social and social workers to support gifted students with special educational needs. needs. Based on the analysis of scientific research, the purpose of social and pedagogical work in an inclusive general education institution and the content of the social pedagogue's activity are determined. The main directions of training future social educators and social workers for to work with gifted students with special educational needs in a general secondary education. The data of an experimental study on the implementation of the above ideas in the process of of the above ideas in the process of training future social educators and social workers.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, соціальний педагог, соціальний працівник, соціально-педагогічна робота, супровід, обдаровані учні з особливими освітніми потребами, professional training, social educator, social worker, social pedagogical work, support, gifted students with special educational needs
Цитування
Костіна В. В. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до супроводу обдарованих учнів з особливими освітніми потребами / В. В. Костіна, К. Ю. Бєляєва // Концептуалізація соціально-педагогічної діяльності та соціальної роботи в Україні як умова євроінтеграції : матеріали VІ Міжвуз. наук.-практ. семінару. – Харків, 2017. – С. 32–35.