Formation of romantic instrumental performance and violin art of Niccolo Paganini

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Amazonia Investiga
Анотація
The article analyzes the features of formation of instrumental performance of the romantic period and the main factors of this process revealed on the example of Niccolo Paganini’s violin work. The methodological basis of the article is a comprehensive review based on historical-theoretical and music-performing approaches to the research of the stated problems. The main methods of work are historical-comparative, structural-functional and theoretical generalization. The main principles of performance and repertoire of the Italian violinist are determined. The influence of the Italian maestro on the performing arts of prominent representatives of musical romanticism – H. Berlioz, K. Lipinsky, F. Liszt, F. Chopin, R. Schumann and others – is defined. У статті проаналізовано особливості формування інструментального виконавства періоду романтизму та основні чинники цього процесу, виявлені на прикладі скрипкової творчості Нікколо Паганіні. Методологічною основою статті є комплексний огляд на основі історико-теоретичного та музичновиконавського підходів до дослідження викладених проблем. Основними методами роботи є історико-порівняльний, структурнофункціональний та теоретичне узагальнення. Визначено основні принципи виконання та репертуару італійського скрипаля. Визначено вплив італійського маестро на виконавське мистецтво видатних представників музичного романтизму – Г. Берліоза, К. Ліпінського, Ф. Ліста, Ф. Шопена, Р. Шумана та інших.
Опис
Ключові слова
instrumental art, romanticism, concert-virtuoso culture, violin creativity of N. Paganini, performing technology, інструментальне мистецтво, романтизм, концертно-віртуозна культура, скрипкова творчість Н. Паганіні, виконавська техніка
Цитування
Formation of romantic instrumental performance and violin art of Niccolo Paganini / O. Zavialova, O. Stakhevуch, M. Kalashnyk, H. Savchenko, H. Stakhevуch // Amazonia Investiga. – 2022. – Vol. 11, Iss. 50. – Pp. 180–187.