Психологічна допомога молодшим школярам з порушенням саморегуляції та низькою інтелектуальною активністю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз психологічної допомоги молодшим школярам з порушенням саморегуляції та низькою інтелектуальною активністю. Проведено дефінітивну характеристику ключових понять дослідження: «саморегуляція», «психологічна допомога», «низька інтелектуальна активність». Визначено, яка саме повинна бути психологічна допомога молодшим школярам з порушенням саморегуляції та низькою інтелектуальною активністю. Розроблено та експериментально апробовано авторську програму допомоги молодшими школярами з порушенням саморегуляції та низькою інтелектуальною активністю. In the qualification work the theoretical analysis of psychological help to primary schoolchildren with impaired of self-regulation and low intellectual activity is carried out. A definitive description of the key concepts of the study: «self-regulation», «psychological assistance», «low intellectual activity» was analyzed. It is determined what kind of psychological help should be given to primary schoolchildren with self-regulation disorders and low intellectual activity. The author's program of assistance to primary schoolchildren with self-regulation disorders and low intellectual activity has been developed and experimentally tested.
Опис
Ключові слова
низька інтелектуальна активність, молодші школярі, психологічна допомога, саморегуляція, порушення саморегуляції, low intellectual activity, primary schoolchildren, psychological help, self-regulation, violation of self-regulation
Цитування
Жучкова В. Ю. Психологічна допомога молодшим школярам з порушенням саморегуляції та низькою інтелектуальною активністю : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / В. Ю. Жучкова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоровʼя людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 110 с. : табл. + дод.
Колекції