Вікторіанський художній дискурс як сфера функціонування евфемістичних номінацій соціокультурних табу

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова
Анотація
У роботі розглядається вікторіанський художній дискурс (далі ВХД) як сфера функціонування евфемістичних номінацій соціокультурних табу з точки зору когнітивно-дискурсивного підходу, що передбачає вирішення таких завдань: 1) дати визначення поняття ВХД; 2) описати його специфіку як сфери функціонування евфемістичних номінацій соціокультурних табу. В работе рассматривается викторианский художественный дискурс (далее ВХД) как сфера функционирования евфемистических номинаций социокультурных табу с точки зрения когнитивно-дискурсивного подхода, что предполагает решение таких задач: 1) дать определение понятия ВХД; 2) описать его специфику как сферы функционирования евфемистических номинаций социокультурных табу.
Опис
Ключові слова
вікторіанський художній дискурс, евфемістичні номінації, когнітивно-дискурсивний підхід, художній текст, викторианский художественный дискурс, эвфемистические номинации, когнитивно-дискурсивный подход, художественный текст, Victorian artistic discourse, euphemistic nominations, cognitive-discursive approach, artistic text, соціокультурні табу, социокультурные табу, socio-cultural taboos
Цитування
Шишкіна К. І. Вікторіанський художній дискурс як сфера функціонування евфемістичних номінацій соціокультурних табу / К. І. Шишкіна // Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземних мов за фахом: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (25 квітня 2016 р., Одеса) / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2016. – С.90-93