Управління процесом створення інноваційного продукту в організації

dc.contributor.authorРаков, М. С.
dc.date.accessioned2024-03-13T13:13:46Z
dc.date.available2024-03-13T13:13:46Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ роботі розглянуто процес створення інноваційного продукту в організації як об’єкт управління, з’ясовано критерії якості цього процесу, питання що зумовлюють удосконалення управління процесом створення інноваційного продукту, розроблена кваліметрична модель оцінки рівня управління, здійснено аналіз стану управління з означеної проблеми й на підставі отриманих результатів розроблено модель з удосконалення управління цим аспектом. The paper examines the process of creating an innovative product in the organization as a management object, elucidates the quality criteria of this process, issues that lead to the improvement of management of the process of creating an innovative product, develops a qualitative model for assessing the level of management, analyzes the state of management from the specified problem and on the basis of based on the obtained results, a model was developed to improve the management of this aspect.
dc.identifier.citationРаков М. С. Управління процесом створення інноваційного продукту в організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / М. С. Раков ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 67 с. : табл., схеми + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14365
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectорганізація
dc.subjectінноваційний продукт
dc.subjectпроцес створення інноваційного продукту
dc.subjectуправління
dc.subjectкваліметрична модель
dc.subjectorganization
dc.subjectinnovative product
dc.subjectprocess of creating an innovative product
dc.subjectmanagement
dc.subjectquality
dc.subjectqualitative model
dc.titleУправління процесом створення інноваційного продукту в організації
dc.title.alternativeManaging the Process of Creating an Innovative Product in Organization
dc.typeOther
Файли
Колекції