Управління процесом створення інноваційного продукту в організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто процес створення інноваційного продукту в організації як об’єкт управління, з’ясовано критерії якості цього процесу, питання що зумовлюють удосконалення управління процесом створення інноваційного продукту, розроблена кваліметрична модель оцінки рівня управління, здійснено аналіз стану управління з означеної проблеми й на підставі отриманих результатів розроблено модель з удосконалення управління цим аспектом. The paper examines the process of creating an innovative product in the organization as a management object, elucidates the quality criteria of this process, issues that lead to the improvement of management of the process of creating an innovative product, develops a qualitative model for assessing the level of management, analyzes the state of management from the specified problem and on the basis of based on the obtained results, a model was developed to improve the management of this aspect.
Опис
Ключові слова
організація, інноваційний продукт, процес створення інноваційного продукту, управління, кваліметрична модель, organization, innovative product, process of creating an innovative product, management, quality, qualitative model
Цитування
Раков М. С. Управління процесом створення інноваційного продукту в організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / М. С. Раков ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 67 с. : табл., схеми + дод.
Колекції