Проблеми розвитку вищої освіти в Україні в наукових рефлексіях українських дослідників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут інноваційної освіти
Анотація
Тези присвячені різноманітним роботам українських дослідників, у яких йде мова про історію становлення і розвитку системи вищої освіти в Україні у першій половині ХХ століття. Тезисы посвящены различным работам украинских исследователей, в которых идет речь об истории становления и развития системы высшего образования в Украине в первой половине ХХ века. Theses are devoted to various works of Ukrainian researchers, which deal with the history of formation and development of the higher education system in Ukraine in the first half of the twentieth century.
Опис
Ключові слова
вища освіта України, розвиток української освіти, історична розвідка, аспірантські роботи, высшее образование Украины, развитие украинского образования, историческая разведка, аспирантские работы, higher education in Ukraine, development of Ukrainian education, historical research, graduate work
Цитування
Калініченко Т. М. Проблеми розвитку вищої освіти в Україні в наукових рефлексіях українських дослідників / Т. М. Калініченко // Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 січ. 2019 р. / Ін-т інноваційної освіти ; Наук.-навч. центр прикладної інформатики Нац. акад. наук України. – Київ, 2019. – С. 38–40.