Комп'ютерні технології як чинник розвитку національної економіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Комп’ютерні технології в Україні є одним з найперспективніших і найвагоміших чинників розвитку національної економіки. На сьогоднішній день комп’ютерна техніка проникла в усі сфери життя і діяльності сучасної людини.Завдяки їй люди можуть зберігати величезні масиви інформації та швидко її опрацьовувати. Компьютерные технологии в Украине являются одним из самых перспективных и важных факторов развития национальной экономики. На сегодняшний день компьютерная техника проникла во все сферы жизни и деятельности современного человека. Благодаря ей люди могут хранить огромные массивы информации и быстро ее обрабатывать. Computer technology in Ukraine is one of the most promising and important factors in the development of the national economy. Today, computer technology has penetrated into all spheres of life and activities of modern man. Thanks to it, people can store huge amounts of information and process it quickly.
Опис
Ключові слова
національна економіка, комп'ютерні технології, ринок комп'ютерних засобів, програмне забезпечення, іновації, студентські роботи, национальная экономика, компьютерные технологии, рынок компьютерных средств, программное обеспечение, инновации, студенческие работы, national economy, computer technology, computer tools market, software, innovation, student work
Цитування
Крилова К. І. Комп'ютерні технології як чинник розвитку національної економіки / К. І. Крилова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 28–31.