АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ООП ДО ДИТЯЧО-УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто адаптацію дітей з ООП до дитячо-учнівського колективу. Діти з особливими освітніми потребами мають певні вагомі відмінності під час адаптації в дитячо-учнівське середовище. Зазначено ряд рекомендацій, яких слід дотримуватись під час адаптації дітей з особливими освітніми потребами до нового простору та колективу: застосування простих вимог та правил, «схожість» умов навчання у школі та вдома, запровадження «ритуалів», схвалення відповідних дій дитини тощо. Отже, процес адаптації дитини з ООП залежить не від дитини, а від правильної його побудови батьками, вчителями та відповідними спеціалістами. The publication examines the adaptation of children with special educational needs to the children's school team. Children with special educational needs have certain significant differences during adaptation to the child-student environment. There are a number of recommendations that should be followed during the adaptation of children with special educational needs to a new space and team: application of simple requirements and rules, "similarity" of learning conditions at school and at home, introduction of "rituals", approval of appropriate actions of the child, etc. Therefore, the process of adaptation of a child with SEN depends not on the child, but on its correct construction by parents, teachers and relevant specialists.
Опис
Ключові слова
адаптація, діти з особливими освітніми потребами, студентські роботи, adaptation, children with special educational needs, student works
Цитування
Волкова А. Адаптація дітей з ООП до дитячо-учнівського колективу / А. Волкова // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 30.