ВПЛИВ СКЛАДУ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ВЕЛИЧИНУ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДКИХ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено вплив складу та концентрації поверхнево-активних речовин на величину поверхневого натягу рідких миючих засобів. Об’єктами дослідження були взяті рідкі миючи засоби “Gala” та “Gala бальзам”, ”Fairy”, “Pur-aktive gel”, ”Lock”, ”Бджілка”. Аналіз результатів дослідження показав, що зі збільшенням концентрації ПАР миючих засобів різних фірм виробників: “Gala” та “Gala бальзам”, ”Fairy”, “Pur-aktive gel”, ”Lock”, ”Бджілка” поверхневий натяг зменшується практично до однакових значень. Але серед обраних миючих засобів найкраще змінює поверхневий натяг ”Fairy” до 30,4 мДж/м2. The publication examines the influence of the composition and concentration of surfactants on the surface tension of liquid detergents. Liquid detergents "Gala" and "Gala balm", "Fairy", "Pur-aktive gel", "Lock", "Bee" were taken as the objects of the study. Analysis of the results of the study showed that with an increase in the concentration of surfactants in detergents of various manufacturers: "Gala" and "Gala balsam", "Fairy", "Pur-aktive gel", "Lock", "Bee" surface tension decreases to almost the same values. But among the selected detergents, "Fairy" is the best at changing surface tension up to 30.4 mJ/m2.
Опис
Ключові слова
рідкі миючи засоби, поверхнево-активні речовини, liquid detergents, surfactants
Цитування
Кириченко В. В. Вплив складу та концентрації поверхнево-активних речовин на величину поверхневого натягу рідких миючих засобів / В. В. Кириченко, О. В. Сидоренко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 424–426.